DSC01427 René van Helsdingen Jazz Bulletin 130 bew